Neix el Servei de Mediació Intrajudicial

+

El Jutjat Degà de Palma ha posat en marxa el Servei de Mediació Intrajudicial, una eina que, com que és un mètode informal, participatiu, fàcilment accessible i ràpid, permet remoure barreres, i assegurar a tots els ciutadans l’accés a la justícia, complint així els requeriments dels convenis internacionals de drets humans i les exigències derivades de la Constitució.

La mediació constitueix una eina imprescindible per dotar les parts en conflicte del protagonisme necessari per erigir-se en dissenyadores d’una solució -en dret, sens dubte- dissenyada i executada a mida de les seves necessitats, una solució, en aquest sentit, percebuda com a justa .

La carrera judicial cada vegada mostra més interès per aquesta matèria i cada vegada demana més ajuda per poder posar en marxa noves iniciatives. I ja no és només una qüestió d’interès, les diferents reformes legislatives dutes a terme en qualsevol dels àmbits jurisdiccionals ja fan referència a la mediació ia la possibilitat d’utilitzar-la en els procediments, cosa que revela que el jutge ha de conèixer què és, com utilitzar-la i com encaixar-la en el procediment.

En el cas d’Espanya, en els darrers anys, s’ha parlat i publicat molt sobre la mediació com a mètode alternatiu de resolució de conflictes i s’han realitzat intents d’integrar-la a través de l’articulació de diferents figures de conciliació, a la qual se li han atribuït tasques similars a la mediació, que està constituïda al voltant de la intervenció d’un professional neutral que facilita la resolució del conflicte per les mateixes parts, d’una forma equitativa, permetent el manteniment de les relacions subjacents i conservant el control sobre el final del conflicte.

Els professionals hauran de comptar amb formació específica per realitzar mediació en el camp social, almenys de 100 hores, mitjançant la realització de cursos específics impartits per institucions acreditades, comptant amb coneixements i habilitats suficients en relació al marc jurídic, aspectes psicològics, d’ètica de la mediació, negociació i resolució de conflictes.

Des del Col·legi de Metges se sol·licita que, si hi ha metges acreditats com a mediadors que hi volguessin participar, sigui comunicat.