Formació

Inicio Formació
La Fundació Patronat Científic

El Patronat Científic és una fundació creada pel Comib per promocionar i difondre les activitats d’educació postgraduada, que realitza no només el col·legi sinó les acadèmies, societats científiques i centres sanitaris de les Illes Balears.

A aquest efecte, mitjançant un programa d’activitats, en què figuraran tots els esdeveniments científics programats, premis, beques, etcètera, s’informarà tots els col·legiats, a través de la pàgina web del Comib i altres mitjans de difusió.