SECRETARIA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA SOCIETATS CIENTÍFIQUES MÈDIQUES DEL COMIB

Principals serveis que el Comib presta a les Societats Científiques de Balears:

1.- Arxiu de la correspondència rebuda a la seu col·legial a les safates disponibles per a cadascuna de les Societats, i que es troben situades a la planta baixa del COMIB.

2.- Comunicació de l’arribada de correspondència a la seu col·legial.

3.- Enviament d’informació d’interès per a la Societat Científica:

Activitats formatives organitzades pel Comib o altres entitats.

Actes col·legials.

Altres actes.

4.- Canal de contacte entre l’usuari i/o col·legial i la Societat Científica:

Informació referent a la societat.

Via de contacte amb la Societat (Web, inscripció, trasllat d´informació…)

5.- Canal de comunicació entre la Societat Científica i el col·legiat o associat:

Comunicació de reunions.

Informació dactivitats formatives.

Resum de premsa.

Altres temes.

6.- Gestions organitzatives:

Elaboració de convocatòries de les reunions a celebrar per la Societat al Comib.

Trasllat de les convocatòries mitjançant correu electrònic a tots els associats.

Preparació de l’aula a la seu col·legial on es desenvoluparà la reunió o sessió.

7.- Difusió a la web de l’activitat i de les dades més importants de la Societat.

A més de l’assistència tècnica descrita anteriorment, el COMIB posa a disposició de les societats científiques mèdiques tota la infraestructura col·legial disponible:

Saló d’actes, biblioteca i sales per a formació, sense cost, prèvia sol·licitud amb antelació suficient a efectes organitzatius del Col·legi.

Sistemes informàtics i audiovisuals: projector, ordinadors, videoconferència, connexió Wifi…

Contacte amb el servei d´impressió gràfica.

Accions que permetin el contacte amb la premsa.

Imprès per al registre o modificació de dades de Societats Científiques Mèdiques

Llistat de Societats Científiques registrades al Col·legi de Metges

CONTACTE:

Secretaria Tècnica per a les Societats Científiques Mèdiques

Tel.: 971 722 200 ext. 1153 mauxiliadora@comib.com