Comissió d’Ètica i Deontologia

Inicio El Col·legi Comissió d’Ètica i Deontologia

Què és la Comissió d’Ètica i Deontologia?

La Comissió d’Ètica i Deontologia és un òrgan la finalitat principal del qual és assessorar o exercir de consultor de la Junta Directiva en tot allò referit a l’ètica ia la deontologia de la professió mèdica. S’encarrega de vetllar per una correcta pràctica de la professió i de garantir-ne el compliment dels principis ètics i deontològics.

Les principals funcions d’aquesta comissió són:

  1. a) Assessorar la Junta de Govern, quan sigui requerida per aquesta, en totes les qüestions i assumptes relacionats amb el Codi de Deontologia Mèdica i la seva aplicació.
  2. b) Emetre informes preceptius i no vinculants, dins dels terminis reglamentaris, als expedients disciplinaris instruïts als col·legiats per faltes greus o molt greus.
  3. c) Informar en els casos de metges que presentin alteracions físiques o psíquiques, sobre si consideren el col·legiat apte o no apte per a l’exercici de la Medicina.
  4. d) Les altres que es derivin de l’aplicació daquests estatuts o de la normativa aplicable.
  5. e) El president de la Comissió Deontològica del Col·legi presideix la Junta Electoral (en cas d’absència, el substitueix el membre de més edat de la Comissió), i actua de secretari el que ho sigui de la mateixa Comissió, que tindrà veu i vot .

Estructura:

Al Col·legi existirà obligatòriament una Comissió Deontològica, i els seus membres tindran incompatibilitat per exercir qualsevol altre càrrec en qualsevol altre òrgan o comissió col·legial. Aquesta Comissió constarà d’un nombre de membres comprès entre quatre i sis col·legiats, que portin un mínim de deu anys de col·legiació, que seran: un president, un vicepresident, un secretari i un a tres vocals (el president tindrà vot de qualitat en cas d’empat).

Composició de la Comissió d’Ètica i Deontologia

Fòrum Deontològic, articles publicats a la revista Metges

Codi de deontologia mèdica. Guia d’ètica mèdica (Edic. 2011)

Uso de cookies

“Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra política de cookies.” plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies