Portal de la privacitat del Comib

Inicio Portal de la privacitat del Comib

PORTAL DE LA PRIVACITAT

Benvingut al Portal de la Privadesa del COMIB. Aquí trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

1- CONSULTEU LES NOSTRES POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

SÓC UN/A COL·LEGIAT/DA

-Política de privadesa per a Col·legiats.

-Política de privadesa programa PAIMM.

SÓC UN VISITANT O UN USUARI DE LES INSTAL·LACIONS DEL COMIB

Política de privadesa registre d’entrada i sortida de documents

Política de privadesa videovigilància.

PARTICIP EN PROJECTES DE COOPERACIÓ

Política de privadesa activitats de l’oficina de cooperació.

PARTICIP EN ESDEVENIMENTS, ACTIVITATS O FORMACIONS DEL COMIB

Política de privadesa esdeveniments i activitats.

Full informatiu sobre la presa de fotografies o realització de vídeos en activitats o esdeveniments.

PREMIS I BEQUES

Política de privadesa beques i premis de la Fundació Patronat Científic del COMIB.

Política de privadesa convocatòries de premis i ajuts a la cooperació.

SÓC UN CANDIDAT A UNA FEINA

Política de privadesa aplicable als processos de selecció del COMIB.

 SÓC UN USUARI DE LA WEB DEL COMIB

Política de privadesa de la web : www.comib.com

SÓC USUARI DE SISTEMES DEL COMIB

Política de privadesa per a usuaris sistemes

EXERCIR ELS SEUS DRETS

La normativa us reconeix el dret a sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió, la portabilitat de les vostres dades personals, així com la limitació o oposar-se al tractament d’aquestes. També té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat de control competent.

Per exercir els vostres drets haureu de remetre una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat o un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic al responsable del tractament que s’identifiqui en la política de privadesa aplicable. Si ho desitgeu podeu utilitzar el model de sol·licitud disponible més avall.

Per revocar el vostre consentiment a l’enviament de les nostres comunicacions podeu enviar un correu electrònic a: comunicacion@comib.com

Podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del COMIB a dpd@comib.com

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: clicar aquí

Model de sol·licitud d’exercici dels drets RGPD