Peritatge mèdic

Inicio Ciutadans Peritatge mèdic

El COMIB obre el termini per a la inclusió de professionals mèdics en l’Institut Col·legial de Peritatge Mèdic (ICPM).

Tant les noves inscripcions, com en cas d’una possible rectificació de dades, serà necessari que ens remeti la sol·licitud d’alta degudament emplenada i signada personant-se en alguna de les seus del COMIB o bé enviant-la a l’adreça de correu: magmolina@comib.com.

Si disposa del Màster de valoració de danys corporals ha d’adjuntar-lo a la sol·licitud. Recordar-los, que per a optar a l’exercici de perit són necessaris 5 anys d’antiguitat.

SOL·LICITUD