La companyia AVIS ofereix tarifes preferencials als metges col·legiats a les Balears. Per beneficiar-se del preu especial, ho poden fer a través del site generat per als col·legiats, Avis Comib. […]

Read More