Assessoria Laboral, estatutària i funcionarial

Inicio Assessoria Laboral, estatutària i funcionarial

Els col·legiats del Comib tenen els serveis en matèria d’assessorament jurídic laboral que ofereixen el Graduat Social Juan Antonio Marimón Pizá i l’advocada laboralista Susana Marimón. Aquests dos reconeguts experts assessoren i atenen les consultes efectuades pels metges col·legiats sobre matèries de tipus laboral, professional, administrativa i col·legial, així com pel que fa a qüestions relacionades amb la Seguretat Social i la prevenció de riscos laborals.

Les consultes realitzades a l’assessoria laboral que realitzin els col·legiats també seran gratuïtes, i s’atendran al Comib i al Despatx Marimón. A la seu del Comib, l’advocada laboralista Susana Marimón atendrà les consultes en horari d’hivern els dimarts, de 16’00 a 18’00 hores, i al Despatx Marimón els cinc dies laborables en horari d’oficina (matí i tarda), al carrer Bisbe Perelló núm. 3 -3r de Palma.

Despatx Marimón

ASSESSORAMENT JURÍDIC LABORAL:

· Assessorament i consultes dels col·legiats en matèria laboral, sindical, administrativa i col·legial.

· Assessorament en matèria de Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals.

Com a novetat, a més, els col·legiats del Comib que tinguin personal a càrrec seu i requereixin els serveis de l’assessoria laboral col·legial tindran un 25 per cent de descompte sobre els honoraris ordinaris de l’assessoria:

· Confecció de nòmines mensuals, pagues extres, liquidació de contractes i liquidacions, endarreriments salarials, etc.

· Seguretat Social: Confecció d’Assegurances Socials; altes, baixes i variació de dades a la Seguretat Social; incapacitat temporal i sol·licituds de pagament directe; bonificacions, subvencions, etc.

· Oficina d’Ocupació: Contractes, pròrrogues, preavisos, certificats.

· Mútua d’accidents: parts d’accidents, etc.

· Llistats: Cost-absentisme.

· Calendaris laborals i quadres horaris.

· Qualsevol altra funció administrativa-laboral.

· Informació de tots aquells aspectes legislatius tant laborals com de Seguretat Social, Sentències, etc. Que puguin afectar els col·legiats en les relacions laborals amb tercers.

· Representació davant la Inspecció de Treball.

· Conselleria de Treball i Formaci de la CAIB. Tamib i SMAC.

· Consultoria i Recursos Humans: selecció de personal, estudis de plantilla, llocs de treball, etc.

· Auditoria Jurídic-Laboral.

Atenció al col·legiat: (consultes gratuïtes)

Els dimecres de 16.00 a 18.00 h. a la seu del Comib a Palma (durant l’horari d’hivern). 971 722200 (Ext. 1143)

De dilluns a divendres, en horari d’oficina, al despatx del C/ Bisbe Perelló núm. 3 -3r de Palma.

Susana Marimón Pizá, Graduat Social i advocada laboralista.

smarimon@asesoriamarimon.com

 

asesoriamarimon@asesoriamarimon.com