Oficina de Mediació per a la gestió de conflictes sorgits en l’àmbit sanitari

+

L’actual context social i jurídic afavoreix la implantació de la resolució extrajudicial del conflicte sanitari. Es tracta de posar en marxa mètodes que permetin una gestió diferent de les reclamacions en aquest àmbit, oferint al reclamant una altra via que no sigui la judicial.

Un dels objectius marcats per l’actual Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges dels Illes Balears (Comib) és l’impuls de l’Oficina de Mediació que, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent, s’encarregarà d’intervenir, a petició dels interessats, quan es plantegin, per motius professionals, elements de confrontació o denúncies entre metges i pacients, o entre propis metges, o metges amb altres professionals sanitaris, mitjançant la mediació per a evitar la seva elevació a instàncies superiors judicials.

A Espanya, la mediació està regulada a través de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils; i del Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, que va completar la regulació legal en matèria de formació i responsabilitat civil dels mediadors.

Els acords extrajudicials en matèria de responsabilitat professional sanitària són una pràctica habitual, però en la gran majoria dels casos arriben tard, una vegada iniciat el procediment judicial, i de manera insatisfactòria: especialment per al reclamant, que sent que en cap moment ha estat escoltat, o per al professional, que es lamenta que no s’hagi evitat, i això és una realitat idèntica internacionalment.

La realitat i la pràctica han demostrat que l’èxit d’un acord extrajudicial en matèria de responsabilitat professional radica en dos punts: el primer, en com es gestiona des de l’inici la reclamació, si és possible avançant-se a ella; i el segon, i si cap més important encara que el punt anterior, en el diàleg amb el reclamant.

En els últims anys, molt s’ha parlat i publicat sobre la mediació sanitària com a mètode alternatiu de resolució de conflictes i s’han realitzat intents d’integrar la mediació en l’àmbit sanitari a través de l’articulació de diferents figures de conciliació, a la qual se li han atribuït labors similars a la mediació, que està constituïda entorn de la intervenció d’un professional neutral que facilita la resolució del conflicte per les pròpies parts, d’una forma equitativa, permetent el manteniment de les relacions subjacents i conservant el control sobre el final del conflicte.

D’aquesta manera, l’avantatge que ofereix la mediació enfront de la resolució judicial de litigis, és la creació d’un espai de diàleg per a obtenir una solució personalitzada i adaptada a les necessitats de les parts en conflicte. L’objectiu del Col·legi de Metges dels Illes Balears, amb la labor que desenvoluparan Catalina Llull i Josefina Belmonte, és defensar els interessos professionals dels col·legiats i protegir els pacients i familiars.

Potenciar l’ús de la mediació, com a solució de conflictes quan el reclamant exerceix l’acció directa, comporta que el sistema resulti menys onerós per a les víctimes d’un mal derivat de l’acte mèdic, permetent l’optimització de la solució d’aquests conflictes per a totes les parts implicades.

Correu de contacte: oficinamediacion@comib.com