Metges sènior del Comib

Secció dedicada a les activitats realitzades pels col·legiats sènior de Balears.

Activitats dels metges jubilats

En aquesta secció apareixeran les diferents activitats científiques, lúdiques i culturals dirigides o per iniciativa dels metges sènior.

Excursions

Visites guiades

Conferències

Galeria de metges

Club de lectura

Punt de trobada