El Comib posa a la disposició dels metges col·legiats el servei d’Assessoria Científica. Per tenir accés a aquesta assessoria haurà de fer la seva sol·licitud a través de la Finestreta Única col·legial, per a la qual cosa haurà d’emplenar un formulari.

La seva petició serà avaluada pel Col·legi de Metges en un termini màxim de 20 dies. En cas de ser acceptada es traslladarà al Dr. Antonio Gutierrez García, assessor científic del Comib, qui contactarà amb el/la sol·licitant.

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) ofereix un servei gratuït per a l’assessorament científic dels professionals de la Medicina de Balears, a través del qual poden fer qualsevol tipus de consulta relacionada amb l’àmbit científic.

Els metges poden plantejar i rebre ajuda per a les tesis doctorals, papers o projectes científics sobre com executar-los adequadament, com dur a terme estadístiques, etcètera.