Col·legiar-me

Inicio Què voleu fer? Col·legiar-me

DEPARTAMENT DE COL·LEGIACIÓ

Horari: 08.30 a 14.00 hores, de dilluns a divendres

dilluns, 15:30 – 18:30 hores

divendres, 15:30 – 18:30 hores

 

cal sol·licitar cita per a la col·legiació

FORMULARI SOL·LICITUD CITA PER A COL·LEGIACIÓ

Telèfon: 971 722 200 ext.1122 i 1123

Fax: 971715161

col·legiacion@comib.com

La col·legiació és un tràmit obligatori, necessari per exercir la professió.

Per formalitzar-lo cal anar personalment a alguna de les seus del Comib (Palma, Eivissa i Maó) demanant cita prèvia.

La gestió tindrà una durada aproximada de 50 minuts i caldrà presentar la documentació original.

El teu número de col·legiat és intransferible, i el teu carnet t’acreditarà com a metge.

La quota d’inscripció de 155’25 € únicament es cobrarà si es tracta de primeres col·legiacions al Col·legi de Balears. Les altes de col·legiació per trasllat recent no tenen cap cost.

La quota reincorporació ha quedat reduïda al cas de trasllats d’altres col·legis de metges d’Espanya a la nostra Comunitat i no se’ls aplicarà taxa de reincorporació, excepte en aquells casos que hagin transcorreguts més de 5 anys de la seva baixa col·legial. Els casos de baixa voluntària, estudis, baixa laboral, excedències o altres, comporten l’abonament de la quota de reincorporació, sent aquesta 90 euros.

Per a més comoditat, els metges poden fer el pagament de les despeses de col·legiació mitjançant targeta de crèdit.