Estatuts del Col·legi de Metges de les Illes Balears

Inicio El Col·legi Estatuts del Col·legi de Metges de les Illes Balears

Text refós dels ECOMIB, que resulta de la modificació dels Estatuts. (Aprovada per l’Assemblea general del 29 de març del 2017)..

Modificacions en vigor des del 27 de febrer de 2018, data de publicació al BOIB.

Estatuts Comib, modificacions (aprovades BOIB 27-02-2018)

Modificacions dels estatuts del Comib, que s’hauran de tenir en compte en consultar el text publicat al BOIB de 06-11-2001.