Metges i advocats de Balears impulsen la formació continuada

El president del Col·legi Oficial de Metges dels Illes Balears (Comib), Dr. Carles Recasens, i el degà de l’Il·lustre Col·legi Advocats de les Illes Balears (ICAIB), Martín Aleñar, van signar un conveni de col·laboració per a impulsar la formació continuada

Mitjançant aquest acord totes dues institucions es comprometen a reforçar la seva col·laboració institucional en diferents àmbits d’activitat i de forma molt especial en matèria de formació permanent i perfeccionament professional.

D’aquesta manera, els col·legiats de totes dues corporacions coneixeran mútuament, mitjançant les respectives vies de difusió col·legial, els cursos, seminaris i altres activitats de caràcter docent que organitzi cadascuna de les dues corporacions a fi de completar la formació dels professionals.

L’acord preveu, així mateix, que els membres de tots dos col·legis professionals tindran la possibilitat d’assistir a les activitats formatives de l’altre en les mateixes condicions i cost d’inscripció que els seus afiliats.

Entre els temes de millora formativa que es pretén potenciar estan les proves pericials o la deontologia professional. El president del Comib va destacar la importància de l’acord, ja que els dos col·legis sumen més de 12.000 professionals.