La relació metge pacient, l’element més humà de la Medicina

+

El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) va acollir la Jornada “Nous reptes a la relació metge-pacient”, organitzada per la Comissió d’Ètica i Deontologia de la institució, on es va exposar que aquesta figura és el nucli central de l’exercici de la Medicina, ja que permet al malalt satisfer les necessitats de salut i al metge complir amb la seva funció social més important: cuidar i tractar els pacients.

La Dra. Rosa Robles, secretària general del Comib, va ser l’encarregada d’obrir la jornada i va posar en valor l’activitat que desenvolupa la Comissió d’Ètica i Deontologia, que és “el cor de la institució”. La Dra. Belén González, membre de la comissió esmentada, va ser l’encarregada de conduir l’acte i va assenyalar que la relació metge-pacient “és l’element més humà de la Medicina”.

El Dr. Hernan Gioseffi, membre de la Comissió d’Ètica i Deontologia del Comib, va impartir la conferència “La professió mèdica al segle XXI, una mirada amb autocrítica”, en què, a més de fer un recorregut històric de la relació metge- pacient, va analitzar el nou professionalisme i els atributs del bon professional, com l’empatia, la transparència, la virtut i la vocació.

A més, durant la jornada es van projectar vídeos en què diferents professionals desgranaven les claus de la relació metge-pacient, el nou paradigma del pacient format i informat, les conseqüències de les noves tecnologies i les millores que es poden fer en la relació metge-pacient

En aquests vídeos van intervenir els Drs. Alejandro Adrover, Asier Mendiguren, Magdalena Reynés, Carlo Brugiotti, Vicente Juan Verger, José A. Chumillas, Antonio Liñana, Margarita Viñuela, Carles del Carrer, Juan Manuel Agramonte i Karina Ojanguren.

Entre les conclusions que es van poder extreure de la jornada destaca que la qualitat assistencial sempre anirà parella a una millora de la relació metge-pacient, i és que hi ha un nexe transversal entre la formació amb què compten els professionals de la salut i la comunicació i seguretat del pacient.

La relació entre el metge i el pacient es considera com la trobada entre dues persones que es comuniquen entre si: una com la persona malalta i l’altra com la persona capaç de prestar-li l’ajuda a partir dels seus coneixements tècnics, habilitats professionals i experiència.

Es tracta d’un model de relació humana que va començar a practicar-se des dels mateixos orígens de la humanitat a través de diferents tècniques i models relacionals, posant de manifest l’instint d’auxili que conté la nostra espècie.

La relació metge pacient és fonamental ja que, en si mateixa, aporta una millora terapèutica indiscutible. La comunicació és clau per a la seguretat del pacient. Si aquesta és bona, el metge, com a expert, serà capaç d’acompanyar el patiment, fins i tot fins al final dels últims dies del pacient, però també en el seu benestar i en el progrés dels tractaments.

Aquesta relació també pot millorar l’orientació diagnòstica i reduir la necessitat de proves complementàries. Contribueix igualment de forma positiva a una major i més conscient adherència del tractament, una vegada que el pacient es trobe implicat i acompanyat en la presa de decisions.

Actualment, la comunitat mèdica considera que aquesta relació metge pacient està amenaçada per la intersecció de nombroses influències derivades de pressions administratives, tecnològiques, econòmiques, industrials, polítiques, i fins i tot des de la pròpia Medicina (burocratitzada, les llistes d’espera, consultes telefòniques …), entre d’altres.

Vídeo 1- Claves de la relación médico paciente

Vídeo 2- Pacientes formados e informados

Video 3- Las nuevas tecnologías en la relación médico-paciente

Vídeo 4- Mejoras