Els metges de Balears reclamen actuacions urgents davant de “l’alarmant situació” que pateix l’Atenció Primària

+

En representació de les organitzacions col·legials, sindicals i científiques de metges/ses d’Atenció Primària de les Illes Balears, volem fer-li arribar la nostra gran preocupació davant l’alarmant situació que pateix aquest nivell assistencial a la nostra comunitat. Això produeix directament malestar físic i emocional entre tots els professionals que treballen a Atenció primària de manera progressiva i creixent.

La manca de professionals i de pressupost just, necessari i suficient per a Atenció Primària, fets agreujats per la pandèmia, fa que en aquests moments les plantilles de professionals estiguin fent feia en condicions inadequades que posen en compromís la seguretat dels pacients i provoquen un intens desgast en els treballadors amb un alt grau de desànim i esgotament. Tot plegat ha esdevingut en una situació insostenible, que minva i posa en perill la qualitat assistencial a la ciutadania a l’hora que repercuteix en la salut dels professionals de Atenció Primària.

Els representants dels professionals de l’Atenció Primària de les Illes Balears demanem actuacions urgents i immediates per tal de revertir aquest greu panorama, ja que volem desenvolupar una tasca assistencial on la qualitat tingui prioritat damunt la quantitat.

En concret, les organitzacions sota signants demanem:

  • Visibilitat la nostra labor, tant a la resta de professionals de la salut com a la població en general.
  • Incrementar la dotació pressupostària d’Atenció Primària de manera justa i progressiva, per tal de fer possible obtenir els resultats en salut que la població es mereix.
  • Adequació del nombre de targetes sanitàries assignades a cada metge de família a la mitjana nacional (<1.500 TSI) i tenint en conta no sols el número de TSI, si no també les característiques de cada plantilla i la complexitat de la població a la que dona servei. Adequació dels contingents de pediatria, segons estableix el BOE, en 1000 TSI/pediatre i equiparació dels Equips de Pediatria a la proporció 1:1 (Pediatre/Infermera).
  • Agendes tancades amb un màxim de 25 consultes (i un mínim de 10 minuts per pacient) per jornada amb la possibilitat de autogestionar-les per cada professional i/o centre de salut seguint unes normes bàsiques o mínimes. La resta de consultes, no demorables, seran ateses per altres dispositius assistencials creats amb aquest objectiu, dintre o fora del mateix centre de salut.
  • Reestructuració horària dels centres de salut, adequant la manca de recursos humans que existeix al moment actual. Es proposa apertura dels centres de salut de 8:00 a 17:00 hores i centralització de la assistència a partir de aquesta hora, així com les 24 hores dels caps de setmanes i dies festius als dispositius que ja existeixen per aquesta atenció, dotant-los dels professionals necessaris per fer-ho de forma correcta i segura. així com les 24 hores de dissabtes, diumenges y festius (PAC, SUAP y PAC mòbil). Considerar la reestructuració de l’assistència pediàtrica en Atenció Primària amb l’agrupació física i/o funcional dels Equips de Pediatria.
  • Planificació de les agendes, per a que es puguin fer totes les activitats que ofereix la cartera de serveis d’Atenció Primària dintre del horari laboral, de manera planificada i programada. Que deixi de ser una activitat “voluntària”, “afegida” “i fora del nostra horari laboral”, apel·lant a la responsabilitat professional i el deure com a sanitaris (formació, docència, investigació, cirurgia menor, ecografia, atenció domiciliaria, activitats comunitàries…), sense oblidar les necessitats pròpies i particulars de l’assistència a l’edat pediàtrica que han d’estar incloses en les agendes de forma estructurada: visites del PSIA, EPS, Grups de pares, Coordinació amb Centres Educatius, Programes Alerta Escolar i CoorEducaSalut.
  • Desburocratització efectiva, per tal d’evitar que els metges/ses d’Atenció Primària hagin de realitzar feines administratives que no són de la seva competència. Impulsar que cada membre dels equips d’Atenció Primària desenvolupi al màxim les seves tasques i, així, la seva professió.
  • Garantir la substitució de l’absència motivada per dies de permís, vacances, reduccions de jornada o lliurança de guàrdia, per evitar que els dret i deures del metges/ses suposin una sobrecarrega per als companys. En cas que això no fos factible, establir una compensació econòmica pel sobreesforç ocasionat per la cobertura d’aquestes absències no substituïdes que s’apliqui de manera immediata, tant per a MFyC com a Pediatres, i des del primer dia que es realitzi la cobertura del descobert (actualment la normativa recull això només si l’absència és de més de 2 mesos).
  • Garantir la transparència i el dret a la informació dels pacients, amb la renovació dels rètols professionals de tots els professionals dels centres de salut, per a oferir a la població una informació sobre el professional que atén en cada moment i en cada consulta.