La Junta Electoral del Comib proclama president electe de la institució al Dr. Carles Recasens Laguarda

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL DEL COMIB

 

La Junta Electoral del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears proclama president electe de la institució al Dr. Carles Recasens Laguarda

La llista de Carles Recasens queda proclamada electa al no haver-se presentat cap altra candidatura

Palma, 16 de maig de 2022.

La Junta Electoral del Col·legi Oficial de Metges dels Illes Balears (Comib), en sessió celebrada aquest dilluns 16 de maig, ha acordat per unanimitat dels seus membres declarar electa a la presidència de la Junta de Govern col·legial la llista encapçalada pel Dr. Carles Recasens Laguarda, al no haver-se presentat cap altra candidatura

Com ha estat l’única candidatura en lliça a presidir la Junta de Govern del Comib, la Junta Electoral ha acordat proclamar electa la llista presentada pel Dr. Recasens. D’igual manera, al no haver-se presentat una altra candidatura alternativa a la Junta comarcal del Comib a Eivissa-Formentera, aquesta serà presidida per la llista encapçalada pel Dr. Carlos Rodríguez Ribas.

En relació a la Junta comarcal del Comib a Menorca, queda proclamada per a presidir-la la llista encapçalada pel doctor José Antonio Vidal Ruíz, que ha obtingut el major nombre de vots en les eleccions que van tenir lloc a Menorca el 13 de maig. D’un total de 171 vots emesos pels col·legiats de Menorca, 99 van ser per a la candidatura del Dr. José Antonio Vidal Ruíz i 72 per a l’altra candidatura, presentada per la Dra. María Ángeles González López.

Amb la proclamació de la candidatura a presidir la Junta de Govern i les Juntes comarcals del Comib, culmina el procés electoral per a la renovació dels càrrecs de la institució col·legial. Únicament s’han celebrat votacions a Menorca, al haver estat l’única demarcació en la qual es va presentar més d’una candidatura.

CIRCULAR DE LA JUNTA ELECTORAL | PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS ELECTES

CARLES RECASENS LAGUARDA

Natural de Girona (1978), el Dr. Carles Recasens Laguarda és especialista en Psiquiatria i exerceix a l’Hospital Comarcal d’Inca. Entre 2010 i 2018 va ser cap de servei de l’Hospital d’Inca i coordinador de Salut Mental de l’Àrea de Tramuntana. Entre 2013 i 2015 va ser director mèdic de l’Hospital d’Inca. Entre 2018 i 2022 ha ostentat els càrrecs de vicesecretari i vicepresident del Comib.