La Dra. Sandra Ferrer, membre de la Comissió Central de Deontologia del CGCOM

+

La Dra. Sandra Ferrer, presidenta de la Comissió d’Ètica i Deontologia del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) ha estat elegida per l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) com a nou membre de la Comissió Central de Deontologia (CCD) de la corporació mèdica.

Concretament, van resultar elegits els doctors Sandra Ferrer Gelabert i Rafael del Río Villegas, amb 33 i 32 vots respectivament, com a vocals de la Comissió Central de Deontologia (CCD) del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM). Aquestes eleccions s’han produït després del triple empat a vots que va tenir lloc el mes d’octubre passat entre els doctors Sandra Ferrer Gelabert, Rafael del Río Villegas i Isabel López-Abadía Rodrigo.

A la passada Assemblea celebrada a l’octubre van ser elegits els doctors Juan José Rodríguez Sendín; Luis Ciprés Casasnovas; José María Domínguez Roldán; Ángel Pérez Arias i Alberto Fidalgo Francisco; com a vocals de la Comissió Central de Deontologia (CCD). Ara se sumen a aquesta elecció els doctors Sandra Ferrer i Rafael del Río.

Així, el Ple de la Comissió de Deontologia, integrada actualment per 12 membres, queda conformada pels doctors esmentats amb anterioritat juntament amb els doctors Jacinto Bátiz Cantera, Manuel Fernández Chavero, Maria Felicitat Rodríguez Sánchez, Mª Teresa Vidal Candela i Pilar León Sanz.

La Comissió Central de Deontologia és una comissió tècnica del CGCOM que aborda tots els assumptes relacionats amb l’ètica i la deontologia professional mèdica. Promoure i facilitar als metges espanyols la seva formació en Deontologia, així com els membres que integren les Comissions Deontològiques dels Col·legis de Metges.

Entre els seus treballs més significatius, destaca el Codi Deontològic, aprovat el juliol de 2011 per l’Assemblea del CGCOM, i que es troba en procés d’actualització.

També disposa del “Manual d’Ètica i Deontologia Mèdica”, una obra, editada el 2012, que desenvolupa els articles més complexos que configuren el Codi de Deontologia vigent i facilita l’adquisició d’habilitats per a la correcta interpretació i aplicació del mateix. A això cal sumar l’elaboració, per part d’aquesta Comissió, de Declaracions i documents, alguns d’abast internacional, els textos dels quals estan resultant molt fructífers en organitzacions com l’Associació Mèdica Mundial, relatives al secret professional, la vacunació pediàtrica, les cures pal·liatives , la llibertat de prescripció, guies sobre sedació pal·liativa o conceptes en l’atenció mèdica al final de la vida.

 

Uso de cookies

“Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra política de cookies.” plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies