El Servei de Salut manté el conveni sobre el Programa d’Ajuda Integral al Metge Malalt amb el Col·legi de Metges

+

El Servei de Salut ha subscrit avui el conveni de col·laboració formalitzat l’any 2017 amb el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (COMIB) per desenvolupar el Programa d’Ajuda Integral al Metge Malalt. El director general del Servei de Salut, Manuel Palomino, i el president del COMIB, Carles Recasens, han estat els encarregats de signar el document. El Servei de Salut aportarà 30.000 € al Programa durant un any, prorrogable un altre.

Per mitjà del Programa es procura atenció i ajuda específica per als metges i metgesses que pateixen trastorns de la conducta a causa del consum de substàncies addictives o que estan en risc de patir-ne. Els objectius són ajudar el major nombre possible de professionals que estiguin en aquesta situació, assegurar que reben l’assistència especialitzada necessària, afavorir-ne la rehabilitació com a professionals i garantir que la pràctica de la medicina es faci en les millors condicions possibles per a la salut dels pacients. Cal tenir en compte que les addiccions poden incapacitar els professionals de manera temporal per exercir correctament la pràctica professional.

L’assistència s’adreça principalment a professionals amb tres problemes de salut bàsics: alcoholisme, dependència d’altres drogues (inclosos els psicofàrmacs) i trastorns mentals. Les intervencions consisteixen en visites mèdiques de diagnòstic, tractament i seguiment; teràpies psicològiques individuals, grupals i de família, controls analítics i toxicològics i controls psicofarmacològics. A més, aquests professionals necessiten atenció mèdica especialitzada en condicions de confidencialitat absoluta per detectar els casos i instaurar una assistència integral adequada.