El Patronat Científic presenta la digitalització de l’Arxiu Històric i la Galeria de Metges del Comib

+

La Fundació Patronat Científic del Col·legi de Metges de les Illes Balears va presentar el procés de digitalització del seu arxiu històric, que ha dut a terme la Universitat de les Illes Balears (UIB), gràcies al suport financer de Banca March, i la Galeria de Metges de Balears, una recopilació que pretén evocar la memòria dels metges Balears, nascuts o no a les illes però que van desenvolupar la seva professió aquí, distingits per una activitat professional destacada.

Tècnics de la Universitat de les Illes Balears (UIB) van fer aquests treballs de catalogació i digitalització de l’arxiu històric i documental del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib), en virtut d’un conveni signat entre ambdues institucions.

El Comib compta amb un valuós fons documental, tant a la biblioteca com al fitxer històric en format paper, que ara ha estat ordenat. Aquest procés va passar per la catalogació, la gestió documental i la digitalització del material existent.

Mitjançant aquest projecte, s’ha aconseguit la preservació digital dels documents col·legials històrics més importants, entre els quals hi ha nombrosos llibres d’actes manuscrits. La catalogació que duu a terme el Comib en col·laboració amb la UIB s’adapta als estàndards internacionals de descripció arxivística ISAD-G i ISAAR.

Un cop finalitzada la catalogació de larxiu històric, compost per gairebé 20.000 pàgines, aquest podrà consultar-se de manera pública a través del servei bibliogràfic on-line de la Universitat.

D’altra banda, ja està en marxa també la Galeria de Metges de les Balears. Aquesta web descriu els aspectes biogràfics més notables dels metges que han desenvolupat la seva activitat professional a la comunitat, relacionant les seves aportacions científiques i alhora donant un perfil humà, no només professional, sinó personal i fins i tot familiar revelant detalls que hagin pogut passar desapercebuts prèviament i que puguin ser interessants del lector, segons va explicar el Dr. Antoni Bennasar, director del Patronat Científic.

Cada biografia és realitzada per un redactor i visada per un comitè editorial i un comitè científic, però alhora s’ofereix la possibilitat d’anar augmentant el bagatge biogràfic o de coneixement del metge mitjançant l’aportació personal d’informació o material gràfic via electrònica que serà valorat per a la posterior inclusió.

La iniciativa de la Galeria de Metges de les Illes Balears parteix de la idea inicial del Col·legi de Metges de Barcelona amb la seva ‘Galeria de Metges Catalans’ fruit de les sinergies entre el Patronat Científic del Col·legi de Metges de les Illes Balears i la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.