El Comib, amb l’Aliança Mèdica contra el Canvi Climàtic

+

El Col·legi de Metges de les Illes Balears forma part de l’Aliança Mèdica contra el Canvi Climàtic (AMCC), impulsada pel Consell General de Col·legis Oficials de Metges d ‘Espanya.

A través de l’AMCC, la institució col·legial es compromet, en representació dels més de 250 000 metges que exerceixen a Espanya, a sensibilitzar el conjunt de professionals de la Medicina per combatre el canvi climàtic i prendre una postura proactiva en la descarbonització de la sanitat, el compliment de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquesta acció s’enquadra dins del compromís de la corporació amb l’enfocament One Health, el qual aporta una visió holística de l’abordatge de la salut per la interrelació entre la salut humana, animal i ambiental, un enfocament sense el qual no es pot col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic. Amb la finalitat d’aconseguir aquesta sensibilització, els Col·legis de Metges i el Consell treballaran per desenvolupar una sèrie d’accions durant els pròxims quatre anys.

Entre elles, cal destacar la promoció del consell mèdic sobre les amenaces del canvi climàtic a la salut; la difusió entre les metgesses i els metges dels missatges i accions que en aquest sentit es promoguin des del Ministeri de Sanitat i el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; la promoció de jornades, cursos o simposis per difondre entre les i els metges l’amenaça del canvi climàtic; o la disminució de la petjada de carboni pròpia dels Col·legis de Metges. 

Més informació