Curs de Suport Vital Avançat per a MIR

+

Aquest curs proporciona de forma pràctica i participativa, tots els coneixements i destreses necessàries per realitzar la RCP Avançada d’acord amb les recomanacions del Pla Nacional de RCP

Programa