Seu de Eivissa

Inicio Contacte Seu de Eivissa

C/ Cataluña, nº 33, bajos. 07800 Eivissa.
Tel: 971-305511, Fax:971-391049. e-mail: personalcomibibiza@comib.com

Instal·lacions

La seu del Col·legi Oficial de Metges a Eivissa compta amb una sala d’actes per a unes 50 persones i una sala de juntes per a 6 o vuit persones.

Les sales estan a disposició dels col·legiats o d’altres entitats del sector sanitari com ara laboratoris. Per fer servir el saló d’actes, les persones o entitats no col·legiades hauran d’abonar un lloguer de 174 € (150 € + 16% IVA).

Si només es tracta de la reunió d’un grup de treball, sense que hi intervingui cap laboratori, les sales poden ser utilitzades sense càrrec.

El col·legi disposa dordinador portàtil, canó projector, projector de diapositives, projector de transparències, una pantalla de projecció fixa, un equip de so (compost per un micròfon i dos altaveus), un televisor i un vídeo.

En aquests moments la seu no disposa duna sala concreta destinada a biblioteca, però la Junta vol reunir una petita col·lecció de llibres per a consulta dels col·legiats. Alguns serveis col·legials es poden fer, des de la seu d’Eivissa a la de Mallorca, mitjançant consulta telefònica amb el Col·legi de Palma.

CONSULTAR TARIFAS