Cursos Reciclatge a SVA

+

El coneixement de les tècniques de suport vital avançades per diversos col·lectius mèdics i d’Infermeria genera un benefici indiscutible i pot millorar el pronòstic i la supervivència de les parades cardíaques. El coneixement d’ aquestes tècniques no és senzill i no és suficient amb disposar d’ uns coneixements teòrics, sinó que és imprescindible un entrenament pràctic i uns hàbits que garanteixin la seva correcta aplicació i adquisició d’ habilitats.

Inscripció metges 

Inscripció altres  professionals  sanitaris

Programa