Curs on-line d'iniciació en Bioètica

La nostra època es caracteritza per importants avenços científics i tecnològics que sorgeixen constantment en el nostre àmbit professional i van canviant la nostra pràctica clínica.

A més de la conveniència d’incorporar aquests nous coneixements, hi ha una necessitat creixent de reflexionar sobre els fins de la medicina i recuperar el sentit de la nostra professió i amb això els valors que la sostenen.

Aquests motius són els que ens porten a oferir un programa de formació en bioètica, dirigit als professionals de la salut de la nostra Comunitat, enfocat a promoure l’aprenentatge i la incorporació de coneixements, habilitats i conceptes i mètodes bioètics que ens facilitin la qualitat de l’atenció i el gaudi del nostre treball.

En els anys 2007 – 2009, fruit de l’interès de la Junta Directiva i a través del aleshores Institut Col·legial de Formació Continuada, es va establir un conveni de col·laboració entre el COMIB i l’INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA – UNIVERSITAT RAMON LLULL, amb l’objectiu de desenvolupar formació de postgrau per als col·legiats.

En el marc d’aquest conveni volem oferir un curs d’Iniciació en Bioètica, que s’imparteix a través del campus virtual de l’Institut Borja de Bioètica (www.campus.ibbioetica.org).

Objectiu general:

Millorar la capacitat d’establir una relació terapèutica empàtica, amb el menor cost emocional per part del professional, i de prendre decisions tot i la incertesa, així com a reforçar el nucli de valors humanistes i morals que sostenen el nostre què fer professional.

Objectius específics:

  •  A través de la formació de professionals clau en els diferents àmbits sanitaris, arribar a disposar d’un grup format en bioètica que permeti tenir Comitès de Bioètica en la majoria de centres hospitalaris i equips sanitaris que ho requereixin.
  • Procurar la qualitat i el reconeixement acadèmic dels cursos, tallers, seminaris etc. amb intenció que siguin més de formatius, útils per al desenvolupament de la carrera professional.
  • Procurar el desenvolupament progressiu dels continguts docents amb l’objectiu de poder crear un diploma específic del coneixement adquirit.

Secretaria: La secretaria del Patronat Científic del COMIB és la coordinadora de les inscripcions.

Persona de contacte: Auxi Santandreu, Ana M. Barceló

Correu electrònic: patronatcientific@comib.com

Telèfon: 971 72 22 00 ext. 129-134

Preu: El preu total del curs és de 620 euros, dels quals la Fundació Patronat Científic del COMIB subvencionarà 310 € i la resta, 310 €, s’hauran d’ingressar en el compte corrent de l’IBB (CaixaBank 2100 3887 07 0200058237) indicant nom i cognoms al fer la transferència. Les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre de formalització.

Acreditació:

S’obté una doble acreditació:

– Universitat Ramon Llull

– Comissió de formació continuada de les professions sanitàries

Més informació: http://www.ibbioetica.org/

Formulari d’inscripció

Submenú

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

X